Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp – Diễn Giả Mai Hữu Tài

z2563783788211_6770ad0e4671cbf7160398a8b5000402

Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp trong nha trường là chủ đề buổi đào tạo dành cho giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM (HCE) vào tối 19/6/2021

Chương trình đã cung cấp cho học viên các thông tin mới nhất về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, thế giới. Đồng thời giới thiệu các mô hình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để nhà trường tham khảo.Đây là chương trình do Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam phối hợp khoa Quản trị kinh doanh – HCE tổ chức thường niên .