ÔNG HUỲNH THANH VẠN

Chủ tịch Hội đồng

THS. NGUYỄN THI THỦY

Phó chủ tịch Thường trực

BÀ LÊ THỊ THANH LÂM

Phó Chủ tịch phụ trách Ban Mentoring & Sách

PGS.TS. TRỊNH THÙY ANH

Phó chủ tịch phụ trách Đào tạo

THS. TRƯƠNG MINH KIỆT

Phó chủ tịch phụ trách Ban Tổ chức Sự kiện và Truyền thông

THS. NGUYỄN VĂN NGÀ

Trưởng Ban Cố vấn doanh nghiệp và Kết nối đầu tư

ÔNG MAI HỮU TÀI

Phó Ban Cố vấn Doanh nghiệp & Xúc tiến đầu tư