Danh Sách Ban Điều Hành

ÔNG HUỲNH THANH VẠN

Chủ tịch Hội đồng

THS. NGUYỄN THI THỦY

Phó chủ tịch Thường trực

BÀ LÊ THỊ THANH LÂM

Phó Chủ tịch phụ trách Ban Mentoring & Sách

PGS.TS. TRỊNH THÙY ANH

Phó chủ tịch phụ trách Đào tạo

THS. TRƯƠNG MINH KIỆT

Phó chủ tịch phụ trách Ban Tổ chức Sự kiện và Truyền thông

THS. NGUYỄN VĂN NGÀ

Trưởng Ban Cố vấn doanh nghiệp và Kết nối đầu tư

ÔNG MAI HỮU TÀI

Phó Ban Cố vấn Doanh nghiệp & Xúc tiến đầu tư

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

ÔNG HUỲNH THANH VẠN

Chủ tịch Hội đồng

THS. NGUYỄN THI THỦY

Phó chủ tịch Thường trực

BÀ LÊ THỊ THANH LÂM

Phó Chủ tịch phụ trách Ban Mentoring & Sách

PGS.TS. TRỊNH THÙY ANH

Phó chủ tịch phụ trách Đào tạo

THS. TRƯƠNG MINH KIỆT

Phó chủ tịch phụ trách Ban Tổ chức Sự kiện và Truyền thông

THS. NGUYỄN VĂN NGÀ

Trưởng Ban Cố vấn doanh nghiệp và Kết nối đầu tư

ÔNG MAI HỮU TÀI

Phó Ban Cố vấn Doanh nghiệp & Xúc tiến đầu tư

ÔNG PHẠM ĐÌNH VĂN

Ủy viên

danh sách ban cố vấn

THS. VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ I và II Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á (ASL)

TS. LÊ SĨ TRÍ

Nguyên Phó chủ tịch Đào tạo Hội đồng Giảng viên Viện đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

TS. TRẦN THỊ ÚT

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen