THS. VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ I và II Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á (ASL)

TS. LÊ SĨ TRÍ

Nguyên Phó chủ tịch Đào tạo Hội đồng Giảng viên Viện đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

TS. TRẦN THỊ ÚT

Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen