Lễ phát động Chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 2024 và Giao lưu doanh nhân chủ đề Ươm mầm khát vọng doanh nhân

z5284215096131_973b2d0f844b2454216e414703548a98

Sáng 22-3-2024 Hội đồng Tư vấn – Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam đã phối hợp Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ phát động Chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 2024 và Giao lưu doanh nhân chủ đề Ươm mầm khát vọng doanh nhân
Năm 2024 ngoài các buổi giao lưu doanh nhân, các khoá đào tạo khởi nghiệp kinh doanh, cuộc thi khởi nghiệp… Trường Đại học Thủ Dầu Một còn triển khai hoạt động câu lạc bô Mentoring dành cho sinh viên.

Hội đồng Tư vấn – Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam sẽ Tư vấn chuyển giao mô hình hoạt động của CLB.

 

Đây là trường thứ 3 Hội đồng chuyển giao mô hình này.