Work shop “Nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo”

Ths Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia phia Nam trao giấy chứng nhận cho học viên

Ngày 25 và 26/8/2018 Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh TP. HCM đã phối hợp Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam đã khai giảng lớp “ Nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo” dành cho doanh nhân, hội viên… 30 hội viên Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh đã tham gia chương trình này.
Giảng viên chính  là TS Lê Sĩ Trí PCT Hội đồng; Viện phó Viện Đào tạo Quốc tế va sau đại Truong ĐH Ba Rịa Vung Tàu và PGS.TS Trịnh Thùy Anh, thành viên Hội đồng, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh Trường đạ học Mở TP.HCM

Khai giảng lớp nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo
Học viên lớp Quản lý lãnh đạo
Ban Tổ chức lớp học
BTC tặng hoa cho giảng viên PGS.TS Trịnh Thùy Anh
Đội ngũ trợ giảng của lớp học
Ths Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia phia Nam trao giấy chứng nhận cho học viên

Nguyễn Thị Thủy
PCT thường trực Hôi đồng