VBL tài trợ 420 triệu động chương trình tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước”

21.13

Trong chương trình Tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước” năm 2015 -2016, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) vừa trao tài trợ cho 3 đề tài nghiên cứu thuộc khu vực TP.HCM và 01 đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ với tổng tài trợ là 420 triệu đồng.


4 đề tài nghiên cứu này được Hội đồng tuyển chọn đánh giá cao: Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng MBR kết hợp giá thể sponge khử kháng sinh trong nước thải y tế; Đề tài Thu hồi dinh dưỡng và phát triển sinh khối tảo bằng mô hình Membrane Photobioreactor (MBPR); Đề tài nghiên cứu loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ trong nước bề mặt bị ô nhiễm bằng phương pháp hấp phụ/keo tụ vớt sét bentonite biến tính; và đề tài Ứng dụng mô hình đa tác tử trong quản lý nguồn nước tưới tại các cánh đồng mẫu lớn vùng ĐBSCL do các bạn sinh viên trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu ứng dụng thành công.

Đây là năm thứ 4 VBL thực hiện chương trình hỗ trợ Tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước”. Chương trình đã trao 135 phần học bổng cho sinh viên ngành môi trường, với tổng giá trị là gần 2 tỷ đồng và tài trợ cho 16 đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn nước, với tổng giá trị là hơn 1,8 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, VBL trao 20 suất học bổng đầu tiên dành cho các bạn sinh viên ngành môi trường có kết quả học tập xuất sắc, mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng.

P.Nhi