Trường Đại học Mở TP. HCM tổ chức hội thảo Mentoring

[HTV] Trường Đại học Mở TP. HCM tổ chức hội thảo Mentoring_Moment

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Trường đại học Mở TPHCM phối hợp cùng Hội nữ doanh nhân Thành phố và Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía nam đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu chương trình Mentoring” nhằm giúp sinh viên phát triển bản thân và mở rộng các mối quan hệ hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh.

Mentoring là mô hình đào tạo hiện đại hiệu quả trong việc phát triển năng lực cá nhân, sử dụng hình thức kèm cặp 1 – 1 là chủ yếu. Đây là sự chia sẻ của một người có kinh nghiệm mentor cố vấn hỗ trợ cho một người ít kinh nghiệm mentee trong việc thay đổi cá nhân. Để hiểu cụ thể mời quý vị xem đoạn vỉdeo phóng sự dưới dây:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=9SvUyIek9OI” align=”center”][/vc_column][/vc_row]