Trưởng ban Vương Đình Huệ: “Chúng ta sẽ có tinh thần của cả một Quốc gia Khời nghiệp”

23.61

Tối 02/01/2015, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra buổi truyền hình trực tiếp chương trình “Cánh buồm khởi nghiệp”. Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự chương trình.


Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ: “Chúng ta đã coi năm 2015 là năm doanh nghiệp, năm 2016 và những năm tiếp theo càng phải coi là năm của doanh nghiệp. Vấn đề khởi nghiệp là vấn đề đã được nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất vui mừng thông báo với các bạn, tinh thần khởi nghiệp quốc gia được ghi vào Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cùng với đó là việc chúng ta phát huy vai trò động lực của các thành phần kinh tế và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban Kinh tế Trung ương đã có những đề án phối hợp với các Ban, Bộ, ngành; chúng tôi sẽ đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình này, bắt đầu từ buổi rất có ý nghĩa ngày hôm nay”.

Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cương trình

Tham dự chương trình, đồng chí Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Kiêm nhiệm Ban Kinh tế Trung ương cho biết: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư không trực tiếp đầu tư mạo hiểm, nhưng Bộ sẽ làm khung chính sách cho đầu tư mạo hiểm có một hành lang pháp lý để hoạt động một cách hiệu quả và thành công. Việc làm cụ thể hiện nay là đang làm theo nghị quyết của Quốc hội, đang bắt đầu quá trình soạn thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật riêng về chính sách, khung pháp lý về hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Bà Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế cho rằng: “Bước vào kinh doanh là rủi ro, phải chấp nhận rủi ro; những người đi vào kinh doanh họ biết rất rõ là có rủi ro, họ mạo hiểm chứ không phải người nào cũng nắm chắc thành công ngay từ đầu. Nhà nước phải biết trước điều đó để khuyến khích người kinh doanh, ủng hộ người kinh doanh ngay từ đầu… Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần, nhưng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ cũng cần sự hỗ trợ hoàn toàn không kém, tôi rất mong chính sách của Nhà nước hướng mạnh về khối này, vì ngoài doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung thì rất cần những doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trên tinh thần khởi nghiệp, trên tinh thần nghĩ mới, làm mới và quyết tâm để vượt lên”.

Phát biểu kết thúc buổi truyền hình trực tiếp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ Nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ có chương trình truyền thông về quốc gia khởi nghiệp, chúng ta sẽ có phong trào khởi nghiệp quốc gia từ khởi nghiệp của từng cá nhân, khởi nghiệp của những doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp của những doanh nghiệp có tính chất sang nhượng, khởi nghiệp của những tập đoàn, chúng ta sẽ có tinh thần của cả một quốc gia khởi nghiệp”.

Cánh buồm khởi nghiệp là chương trình mở đầu cho kế hoạch truyền thông với chủ đề “Khởi nghiệp Quốc gia” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về khởi nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo động lực phát triển cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Viết Chung