Tổng kết hoạt động Mentoring mùa 2 và kết nạp Mentee mùa 3

z2792666490514_433d3b62a01cdf18aeb41bbd0220caab

Ngày 25/9/2021 Câu Lạc bộ Mentoring thuộc Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã tổ chức tổng kết hoạt động Mentoring mùa 2 và kết nạp Mentee mùa 3. Mentoring mùa 2 đã kết thúc với 24/29 cặp đã về đích. Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng hoạt động của Câu lạc bộ vẫn diễn ra sôi nổi qua các buổi online Hoạt động Mentoring Mùa 3 sẽ tiếp tục với 29 cặp được “se duyên” Các Mentee mùa này đa số là sinh viên Trường đại học. Các em là những sinh viên rất tích cực và đã tự tìm tới đăng ký tham gia câu lạc bộ.