TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGHỀ TRÀ VINH

29.10

MÔN HỌC “ KHỞI NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ TRẢI NGHIỆM

Ngày 26.10.2018 Trường Đại học Trà Vinh đã phối hợp Hồi đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia phía Nam tổ chức tập huấn “Trải nghiệm sản xuất kinh doanh” cho hơn 60 giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh Trà Vinh.

Đây là chương 2 của môn học “Khởi nghiệp Lý thuyết và trải nghiệm”, là môn học mới đưa vào chương trình giảng dạy chính thức tại trường. Toàn bộ nội dung giảng dạy môn học đã được Ban giám hiệu nhà Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức biên soạn rất chu đáo và nghiêm túc. Nhà trường đã tổ chức ít nhất hai Hội đồng thẩm định: đề cương và giáo trình.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia phía Nam đã tham gia hội đồng thẩm định nội dung giáo trình.

Như vậy, ngoài các hoạt động đào tạo khởi nghiệp, giao lưu khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp. Hiện Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia phía Nam còn tham gia tư vấn các hoạt động cho chương trình khởi sự kinh doanh tại các địa phương và các trường đại học, cao đẳng trong đó có việc xây dựng bộ giáo trình giảng dạy./.

Đăng Nguyên