Tổ Chức Cuộc Thi Nam Á Bank Open Banking Innovation

f8bf966a0e4ac3149a5b

Đưa ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển khai vào thực tế. Nhằm mục đích giao lưu chia sẻ và hỗ trợ thanh niên, sinh viên có môi trường để triển khai các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam phối hợp Ngân hàng Nam Á tổ chức cuộc thi Nam Á Bank Open Banking Innovation.

Đối tượng tham gia cuộc thi: sinh viên, giảng viên, thanh niên và nhân viên Nam Á Bank

Hạn chót nhận ý tưởng dự thi: 11/3/2022

Thông tin chi tiết, xin mời các bạn xem trong link:
https://docs.google.com/presentation/d/1wvaknBCEl1HsFh6XGOaWXiW1haODkuDX/edit?usp=sharing&ouid=100160946765782750588&rtpof=true&sd=true