Thể lệ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo – khởi nghiệp Nam Định” năm 2015

Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ Khởi nghiệp giai đoạn 2015 – 2017

I. Đối tượng

Tất cả các hội viên, thanh niên là con em Nam Định đang học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc (có hộ khẩu thường trú tại Nam Định) quan tâm và yêu thích các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp, có ý tưởng, có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo góp phần thay đổi cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể, độ tuổi dưới 35 tuổi (tập thể tham gia tối đa 05 người), mỗi tác giả có thể tham gia nhiều ý tưởng dự thi.

II. Yêu cầu dự thi

Bài dự thi đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman; phần nội dung trình bày ý tưởng cần đảm bảo có các phần chính sau: tải đề cương chi tiết tại đây.

III. Lĩnh vực dự thi

Khuyến khích những ý tưởng, kế hoạch kinh doanh trong các lĩnh vực: Sản xuất, chế biến nông nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; Kinh tế môi trường; Thương mại – Dịch vụ; Công nghệ thông tin – Viễn thông; xây dựng, du lịch, bất động sản… và các lĩnh vực khác.

IV. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 2 bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả ý tưởng dự thi và Kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. (các tác giả khi nộp hồ sơ dự thi cần nộp cả bản mềm ghi ra đĩa của kế hoạch kinh doanh).

1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:

 • Họ tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;
 • Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú;
 • Điện thoại liên hệ;
 • Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);
 • Tên ý tưởng dự thi;
 • Lĩnh vực dự thi;
 • Thời điểm tạo ra ý tưởng (ghi ngày, tháng, năm);
 • Danh sách tác giả và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm (%) đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu ý tưởng do nhóm tác giả tạo ra;
 • Cam đoan của người dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật
 • Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú ( Nên bỏ nội dung này).

2. Bản mô tả ý tưởng dự thi (khoảng 2 trang):

 • Tên tác giả dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).
 • Mô tả ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của ý tưởng dự thi: Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của ý tưởng dự thi.
 • Khả năng áp dụng: Được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng, mức độ triển khai và đánh giá hiệu quả trên thực tiễn;
 • Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng ý tưởng mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với ý tưởng cũ hoặc so với những ý tưởng tương tự đã biết ở Việt Nam.
 • Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động

V. Nộp, nhận hồ sơ dự thi.

 • Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Nam Định, địa chỉ: Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn – Số 154 Trần Đăng Ninh – Thành phố Nam Định.
 • Điện thoại: 0350.3833529 DĐ: 0904731289
 • Thời hạn nhận, xét duyệt ý tưởng và trao giải thưởng Cuộc thi.
 • Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi Ban tổ chức Cuộc thi họp báo công bố
 • Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2015;
 • Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi trực tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Cuộc thi về bảo quản, lưu trữ, bảo mật nội dung giải pháp dự thi cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi.
 • Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại.

VI. Tổ chức chấm thi

 • Thời gian: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 30/7/2015
 • Nội dung: Ban tổ chức thành lập hội đồng giám khảo theo từng chuyên ngành, lĩnh vực, hội đồng giám khảo làm việc độc lập để xét chọn ra tối đa 10 bài thi xuất sắc nhất tham gia vào vòng 3 Cuộc thi Quốc gia;
 • Sau lễ tổng kết và trao giải, các ý tưởng hay và có khả năng ứng dụng cao sẽ được ban tổ chức hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ và triển khai ứng dụng.

VII. Cơ cấu giải thưởng

Giải chung cuộc cho các ý tưởng xuất sắc

 • 01 giải nhất, mỗi giải: 10.000.000 đ
 • 01 giải nhì, mỗi giải: 8.000.000 đ
 • 02 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ
 • 03 giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đ.