Thành lập hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam năm 2014

0820_1

Chương trình khởi nghiệp quốc gia- VCCI (bìa phải) trao Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam cho Ban điều hành của Hội đồng năm 2014.


Để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn ở khu vực phía Nam, năm 2014, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp khu vực phía Nam. Từ đó đến nay, Hội đồng đã trở thành cánh tay đắc lực cùng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện các chương trình khởi nghiệp cho thanh niên – sinh viên tại TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam bộ…
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp; đại diện Ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp quốc gia- VCCI (bìa phải) trao Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khỏi nghiệp phía Nam cho Ban điều hành của Hội đồng năm 2014.
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phái Nam

Theo Thuy Nguyen