Story Telling – Hướng dẫn kể chuyện bằng hình ảnh.

z2454552337758_9f04e3459699715eb96d2eb903349efe

Sáng 24/4/2021 Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã phối hợp với Trường Đại học Mở TP.HCM đã tổ chức lớp Story Telling Hướng dẫn kể chuyện bằng hình ảnh. Học viên tham gia lớp học có thể tự làm được video quảng cáo PR các sản phẩm và dịch vụ của công ty bằng chiếc điện thoại thông minh.