Ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng

24.9

Lễ ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng Với hơn 200 đơn đăng ký tham gia của giảng viên, sinh viên đam mê khởi nghiệp, đây là Câu lạc bộ khởi nghiệp chính qui đầu tiên tại Đà Nẵng.


Với hơn 200 đơn đăng ký tham gia của giảng viên, sinh viên đam mê khởi nghiệp, đây là Câu lạc bộ khởi nghiệp chính qui đầu tiên tại Đà Nẵng. Câu lạc bộ ra đời nhằm tạo môi trường cho sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong nhà trường, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên học hỏi, đào tạo, kết nối các nguồn lực để khởi nghiệp thành công và có khả năng hội nhập lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Đình Quân – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển DNNVV Đà Nẵng cho biết: Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy sự hợp tác, gắn kết các mối quan hệ giữa chính quyền, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tiến đến xây dựng mạng lưới khởi nghiệp rộng khắp ở Đà Nẵng; Đồng thời thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, cao đẳng với định hướng thị trường, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ đáp ứng định hướng nền kính tế sáng tạo và cạnh tranh trong tương lai.

Cũng tại buổi lễ, BTC đã giới thiệu vườn ươm tiêu biểu của Đà Nẵng (100 hạt giống doanh nhân, vườn ươm CNTT – Cao đẳng CNTT) mang cơ hội khởi nghiệp đến các bạn sinh viên, nơi vun đắp cho các ý tưởng khởi nghiệp trở thành hiện thực, đạt hiệu quả và giảm thiểu các rủi ro.

Mạc Thanh Sơn