“Quản trị sở hữu trí tuệ” chủ đề Buổi 11 – Chương trình Học viện Khởi nghiệp (Khoá III)

z4708873388684_af541c4b6e5a42a9e751e52f44743272

Ngày 17.9, Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình Học viên Khởi nghiệp với chủ đề: “Quản trị sở hữu trí tuệ” nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và cung cấp một bộ công cụ và phương pháp để quản lý sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả.

Tham gia và chia sẻ tại chương trình, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài – Chủ tịch Hệ thống Quản trị OLYMPIA, Giảng viên Trường đào tạo Doanh nhân Việt Nam PDCA, Thành viên Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía nam quốc gia, Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Việt FDI Bình Dương.

Đến với buổi học hôm nay, các học viên đã được chuyên gia giới thiệu tại sao cần biết về sở hữu trí tuệ? Các học viên cần nắm vững vai trò sở hữu trí tuệ để định hướng nghiên cứu, sản xuất, mang lại giá trị to lớn cho chủ sở hữu và toàn xã hội, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay. Chuyên gia cũng đưa ra các bước để bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ bao gồm lưu trữ, thường xuyên kiểm tra, giải quyết vấn đề và thường xuyên liên lạc với chuyên gia.

Bên cạnh đó, chuyên gia còn chia sẻ làm thế nào để quản lý sở hữu trí tuệ hiệu quả thông qua căn cứ phát sinh, lập quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phổ biến; nguyên tắc và quyền hạn đăng ký sở hữu trí tuệ; biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ; bộ máy quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trung ương và địa phương.

Theo chuyên gia: “ Các doanh nghiệp nên có quy trình sở hữu trí tuệ hẳn hoi về các chính sách xác lập quyền, khai thác, giám sát và thực thi để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và mang đến những lợi ích cho doanh nghiệp.”

***Nguồn:Vườn ươm DN tỉnh Trà Vinh