Khởi động chương trình tăng tốc, đổi mới, sáng tạo IPP2

25.4

Toàn cảnh Lễ khởi động Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo IPP2 Chương trình kéo dài 6 tháng (từ tháng 8/2015 đến tháng 01/2016). Khởi đầu là Khóa huấn luyện cấp tốc 6 ngày dành cho các tiểu dự án đổi mới sáng tạo được IPP2 tài trợ (17/8 – 22/8/2015) tại Hà Nội.


Chương trình kéo dài 6 tháng (từ tháng 8/2015 đến tháng 01/2016). Khởi đầu là Khóa huấn luyện cấp tốc 6 ngày dành cho các tiểu dự án đổi mới sáng tạo được IPP2 tài trợ (17/8 – 22/8/2015) tại Hà Nội. Chương trình được thiết kế dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao, có sản phẩm, dịch vụ tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế và các liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo tại 4 vùng địa phương trọng điểm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đối với các công ty đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao: IPP2 hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới đối với thị trường Việt Nam và có tiềm năng xuất khẩu ra các thị trường quốc tế với các đổi mới sáng tạo đột phá có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn cho người tiêu dùng và xã hội, không đơn thuần là các dự án cải tiến nhỏ về chất lượng hay giảm giá thành sản phẩm. IPP2 đã lựa chọn hỗ trợ 19 tiểu dự án trong đợt kêu gọi đề xuất tài trợ năm 2015 với các tài trợ ban đầu và hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo.

Đối với liên danh phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo: IPP2 hỗ trợ các dự án phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo với mục tiêu phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lành mạnh, cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao. 4 dự án phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo đã được IPP2 lựa chọn trong đợt kêu gọi đề xuất tài trợ năm 2015 cũng sẽ nhận được tài trợ ban đầu và hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo.

Các nội dung cơ bản của Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo bao gồm: Khóa huấn luyện đổi mới sáng tạo cấp tốc; Các hội thảo tổ chức hàng tháng hoặc 2 tuần một lần với khách mời là các diễn giả quốc tế và trong nước, chuyên gia tư vấn, doanh nhân thành công của Việt Nam. Một số hội thảo sẽ được mở rộng cho đông đảo cộng đồng khởi nghiệp, các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ngày trình bày gọi vốn đầu tư giữa kỳ và cuối kỳ, các nhóm khởi nghiệp sẽ trình bày các dự án của mình trước các nhà đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế và các bên quan tâm khác. Các chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo của IPP2 làm việc cùng các tiểu dự án khởi nghiệp hàng tuần. Một số tiểu dự án có kết quả và tiềm năng tốt nhất có thể được nhận thêm tài trợ từ IPP2 cũng như từ các nhà đầu tư khác.

Lê Hà