Khai mạc Hội trại sinh viên sáng tạo

Lễ Khai mạc Hội Trại

Ngày 13/12/2021 Trường Đai Học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ Khai mạc Hội trại sinh viên sáng tạo IU Innovation Camp 2021 lần thứ 2. Hơn 200 sinh viên đã tham dự chương trình.

Sau lễ Khai mạc sinh viên đã được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các doanh nhân trẻ.

Hội trại đã thu hút hơn 50 dự án của các sinh viên đến từ 15 trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.