Khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2018

1

Sáng 12/3/2018 Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam phối hợp Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Giảng viên nguồn khởi nghiệp Quốc gia 2018”.


Gần 40 học viên đã tham dự khóa đào tạo, trong đó hơn 80 là đội ngũ giảng viên ở các trường Đại học cao đẳng trong TP.HCM và các tỉnh, còn lại là doanh nhân. Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 12/3 đến 16/3/2018.

Thành viên tham gia buổi học

Đây là khóa đào tạo giảng viên nguồn lần thứ 3 do Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, từ năm 2013 đến nay.

Thầy Mỹ trao đổi với học viên về chương trình học
Học viên trao đổi với nhau về buổi học
Học viên đang trao đổi về buổi học
Các học viên đang cùng trao đổi với nhau về buổi học

Đã có hơn 100 giảng viên, doanh nhân tham dự chương trình này.

Một số hình khác tại buổi học
Một số hình khác tại buổi học

Đội ngũ giảng viên này đã tổ chức và gỉang dạy Chương trình khởi nghiệp Quốc gia cho hàng ngàn sinh viên, thanh niên ở các trường đại hoc và ở các địa phương.

Nguyễn Thủy – PCT thường trực Hội đồng