Kết nối doanh nghiệp với nhà trường

ha-huy-cuong
Ông Hà Huy Cường – Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Nam Á tương tác với Robot 4.0 hỗ trợ giao dịch nghiệp vụ ngân hàng số tại chương trình hội thảo.

Khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TPHCM phối hợp với Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia phía nam và các đơn vị liên quan vừa tổ chức hội thảo “Kết nối Doanh nghiệp, Doanh nhân với Nhà trường, Sinh viên trong bối cảnh tự chủ và hội nhập”, với sự tham gia chia sẻ của 10 doanh nhân và gần 1000 sinh viên tham dự.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Trường Đại học Nông Lâm TP HCM hướng đến chủ trương tự chủ đại học và tăng cường hội nhập với các trường đại học trong và ngoài nước, việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội rất quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và quản trị doanh nghiệp.

Khoa Kinh tế luôn xây dựng và phát triển mối liên kết với các doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả cho công tác đào tạo của Khoa và Trường.

Hội với các chủ đề “Giải pháp phát triển kinh doanh trong bối cảnh hiện nay” và “Định hướng nghề nghiệp và cách thức hội nhập nhanh vào môi trường doanh nghiệp” với sự tham gia của các doanh nhân đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP. HCM, Công ty Cổ phần Sài Gòn Food,…

Với kinh nghiệm kinh doanh thành công của mình, các doanh nhân chia sẻ về tình hình kinh doanh hiện nay, nhận diện môi trường kinh doanh trong Nguy có Cơ và đưa ra chiến lược đẩy Cơ thành Phát, đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả, chiến lược thích nghi và ứng phó với khủng hoảng hay cách thức xây dựng doanh nghiệp bài bản vận hành linh hoạt thích nghi cao với môi trường kinh doanh.

Đồng thời đưa ra các định hướng nghề nghiệp và cách thức thiết lập mục tiêu, hướng dẫn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho các sinh viên cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng, và thái độ cần thiết để hoà nhập nhanh chóng vào môi trường công việc tại doanh nghiệp giúp các em sinh viên năm cuối có sự chuẩn bị cho hành trang nghề nghiệp của mình.

Trong chương trình Hội thảo, Khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TP. HCM cũng tổ chức Chương trình Ký kết hợp tác về nhiều mặt như: tuyển dụng việc làm, thực hành thực tập Học kỳ doanh nghiệp, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp và trao học bổng khuyến khích cho các sinh viên của Khoa trong thời gian tới với các đơn vị như Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia Phía Nam, Công ty cổ phần giao nhận vận tải Mỹ Á,..

Hội thảo được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các giảng viên và sinh viên, mở đầu cho chuỗi sự kiện kết nối doanh nghiệp và doanh nhân với nhà trường, sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh tự chủ và hội nhập quốc tế.