IPP2 tổ chức sự kiện Final Demo Day

21.14

Ngày 23/1/2016, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) sẽ tổ chức sự kiện Final Demo Day tại Khách sạn Rex, TP.HCM.


Sự kiện nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của IPP2 trong giai đoạn 2014-2015 và công bố các hoạt động sẽ được triển khai từ năm 2016.

Chương trình gồm 04 nội dung chính: Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của 22 doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp được IPP2 tài trợ và đào tạo; Tổng kết Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo lần 1 và Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới sáng tạo (IAP); Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và Công bố chính thức các chương trình tài trợ và hỗ trợ mới của IPP.

Chương trình dự kiến sẽ có sự tham dự của các thành viên từ 22 dự án được IPP2 tài trợ, các nhà đầu tư và nhà tài trợ trong nước và quốc tế, thành viên ban chỉ đạo IPP2 và đại diện chính quyền một số địa phương đang triển khai các dự án hỗ trợ khởi nghiệp.

Năm 2015, Chương trình Tài trợ của IPP2 hướng tới đối tượng là các dự án kinh doanh và tổ chức, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. 22 nhóm dự án tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng – Huế đã được chọn để nhận hỗ trợ trong tối đa 09 tháng. Ngoài tài trợ về tài chính, các nhóm dự án được tham gia Chương trình Đào tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo (IAP) kéo dài 06 tháng với các hoạt động như đào tạo, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ tìm kiếm và kết nối với các nguồn tài trợ khác. IAP cũng sẽ chính thức kết thúc và báo cáo kết quả tại Final Demo Day. Nhân sự kiện này, các nhóm dự án được IPP2 tài trợ sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp và kết nối với các nhà đầu tư, nhà tài trợ, và đại diện từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và đại diện các cơ quan ban ngành liên quan.

Cũng trong năm này, IPP2 đã tổ chức Khoá Đào tạo Chuyên gia Tư vấn Đổi mới Sáng tạo lần thứ nhất (ToT1) cho 12 chuyên gia để xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan – Giai đoạn II cho các dự án, công ty trong Chương trình Đào tạo Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo (IAP) và trong dài hạn là tạo nguồn lực phục vụ quá trình phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Khoá ToT1 kéo dài trong 8 tháng, bao gồm 2 tháng đào tạo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo Chương trình Giảng dạy do IPP2 thiết kế và tiếp theo là 6 tháng thực hành huấn luyện cho 22 công ty, dự án được IPP2 tài trợ.

Trong sự kiện Final Demo Day lần này, 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo sẽ được trao Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo và từ đây họ sẽ trở thành một phần thiết yếu trong đội ngũ chuyên gia tư vấn về đổi mới sáng tạo phục vụ cho các công ty, các trường đại học, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ và các cơ quan hoạch định chính sách của chính phủ.

Cũng tại sự kiện lần này, IPP2 sẽ chính thức công bố 02 chương trình mới cho năm 2016 bao gồm Chương trình Tài trợ cho các Dự án Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Chương trình Hỗ trợ Phát triển Đào tạo về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp hợp tác với các trường đại học và các tổ chức giáo dục tại Việt Nam.

Hồng Hương