Hợp Tác Với Địa Phương, Trường Đại Học Để Thúc Đẩy Khởi Nghiệp

z411676116800_1838

Đó là một trong những nội dung trọng tâm thời gian tới được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đề ra tại hội nghị tổng kết công tác 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023 diễn ra ngày 11 – 2.

Ký kết hợp tác giữa Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam với các trường đại học

Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam là tổ chức được Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập nhằm đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. 

Năm 2022, các thành viên Hội đồng đã tổ chức được hơn 2,2 ngàn buổi tư vấn về khởi nghiệp cho các địa phương, trường đại học trong cả nước; tham gia làm giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp cấp khu vực, địa phương. 

Bên cạnh đó, các doanh nhân, chuyên gia của hội đồng cũng thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn như: khóa kinh doanh liêm chính, kinh doanh tạo tác động xã hội, kinh doanh tuần hoàn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do VCCI tổ chức.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của hội đồng là tăng cường đào tạo về khởi nghiệp và hỗ trợ, tư vấn cho các địa phương, nhất là khu vực TP.HCM và lân cận, trong đó có các sở ngành, trường đại học của Đồng Nai; chú trọng tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ Mentoring, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp dưới sự kèm cặp của các doanh nhân trong hội đồng.

*Khoinghiepphianam