Hợp tác tăng cường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

z411676116800_1838

Đây được xem là kế hoạch hoạt động trọng tâm của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam trong năm 2023.

Mới đây, Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và ký kết Hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng và các doanh nghiệp tài trợ.

Bà Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam cho biết, với sứ mệnh Ươm mầm doanh nhân Việt, năm 2014, Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam chính thức được thành lập, theo Quyết định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Thành viên của Hội đồng bao gồm các doanh nhân, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, với tinh thần tự nguyện đã đào tạo, chia sẻ, tư vấn cho hàng chục nghìn sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng phía Nam.

Bà Võ Thị Phương Lan – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam chia sẻ về những hoạt động của Hội đồng trong năm 2022.

Kết quả các hoạt động khởi nghiệp trong năm 2022, Hội đồng tổ chức 2.296 buổi tương đương 9.184 giờ công. Tổng số hoạt động năm 2022 nhiều hơn 2.140 giờ so năm 2021 (5.404 giờ) và nhiều hơn 3.202 giờ so năm 2020 (4.340 giờ). Tổ chức 28 lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên giảng viên các trường đại học, cao đẳng, THPT.

Bên cạnh đó, là tổ chức và phối hợp các đơn vị tổ chức 15 buổi giao lưu với doanh nhân, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tạo động lực khởi nghiệp cho sinh viên. Điều phối thành viên làm giám khảo tại 19 cuộc thi khởi nghiệp. Bố trí thành viên Hội đồng dành 248/282 giờ làm mentor hướng dẫn sinh viên phát triển bản thân với hình thức “một kèm một”. Tổng cộng có hơn 7000 sinh viên tham gia các hoạt động trên.

Về kết nạp thành viên mới, Hội đồng đã tổ chức kết nạp thành viên lần 1/2022 với 7 thành viên đã được kết nạp vào ngày 8/1/2022, nâng tổng số thành viên hiện có của Hội đồng lên 64 người, trong đó 50% là doanh nhân, 50% là giảng viên các trường đại học cao đẳng.

Hội đông Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam ký kết Hợp đồng ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Thủ Dầu Một, nhằm tăng cường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Với mục đích xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ kế thừa cho đất nước, Hội đồng đã xác định sứ mạng của mình là “Ươm mầm khát vọng doanh nhân” và giá trị cốt lõi của Hội đồng là Kết nối các nguồn lực trong cộng đồng phục vụ cho chủ trương xây dựng quốc gia khởi nghiệp của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của mỗi thành viên là đóng góp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài chính và các mối quan hệ cho chương trình khởi nghiệp quốc gia.

Và đưa ra kế hoạch cho năm 2023, cụ thể tăng cường kết nối với các tổ chức, nguồn lực của Nhà nước; giới thiệu sinh viên khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ vốn. Phấn đấu có hơn 5.000 sinh viên tiếp cận các hoạt động khởi nghiệp.

*Khoinghiepphianam