Hơn 7000 sinh viên được tiếp cận hỗ trợ từ Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam

413232126-732708941808166-6289993289854535693-n
Ngày 5/1/2024, Hội Đồng Tư Vấn Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Phía Nam tổng kết năm 2023 với hơn 7000 sinh được hỗ trợ. Mục tiêu năm 2024 thực hiện 3 dự án hỗ trợ ươm mầm doanh nghiệp cho sinh viên.

Năm 2023, Hội Đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam phối hợp các trường đại học, các đơn vị giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thực hiện thành công các hoạt động cốt lõi, 7700 lượt sinh viên được tiếp cận đào tạo khởi nghiệp kinh doanh, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng dẫn viết dự án kinh doanh và triển khai ý tưởng kinh doanh.

Hoi dong
Năm 2023 Hội đồng thành công với sứ mệnh đồng hành khởi nghiệp của mình

Các hoạt động điển hình năm 2023: Hoạt động câu lạc bộ Mentoring, trọng tâm là hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng khởi nghiêp đổi mới sáng tạo; Câu lạc bộ Sách Sống Sài Gòn đã xuất bản cuốn sách Doanh nhân: chuyện đời – chuyện nghề với chia sẻ của 9 doanh nhân điển hình.

Cuốn sách có giá trị thực tiễn cao, giúp người đọc hiểu được những khó khăn khi khởi nghiệp cũng như những cơ hội làm giàu. Các doanh nhân đã rút ra nhiều bài học kinh doanh, như những công thức để khởi nghiệp thành công, phòng ngừa rủi ro, thất bại…

Năm 2024, Hội Đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giao lưu doanh nhân, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên; các khóa đào tạo giảng viên dạy chương trình khởi nghiệp.

ky ket 2
Ký kết hợp tác cùng các đơn vị giáo dục – mở ra nhiều kỳ vọng năm 2024

Năm 2024, Hội đồng sẽ chọn 3 tỉnh thành, mỗi tỉnh sẽ chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu để kết nối với các trường đại học, cao đẳng, tạo ra mạng lưới mạnh mẽ các chuyên gia, nhà đầu tư hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác. Mục tiêu năm 2024 sẽ có 3 dự án của sinh viên được hỗ trợ ươm mầm phát triển thành doanh nghiệp.

Hội Đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam được thành lập năm 2014 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hội đồng là một tổ chức xã hội, có nhiệm vụ huy động sự chia sẻ các nguồn lực của đội ngũ trí thức và doanh nhân cho chương trình khởi nghiệp quốc gia, với mục đích xây dựng lực lượng doanh nhân kế thừa xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc. Sứ mệnh của Hội đồng là Ươm mầm Khát vọng doanh nhân.

*** Nguồn: https://voh.com.vn/