Ngày 25.07.2018. Hội nữ Doanh nhân TP.HCM (Hawee) tham quan chia sẻ kinh nghiệm tại Cty thành viên của Hội đồng – Cty SFURNITURE

 

PCT Nguyễn Thị Thủy