Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam: Hứa hẹn nhiều thành tích vượt bậc trong năm 2024

Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Vừa qua, Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam (Hội đồng) tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra những phương hướng hoạt động trong năm 2024 với những thành tích vượt bậc.

Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam được thành lập năm 2014 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hội đồng là một tổ chức xã hội, có nhiệm vụ huy động sự chia sẻ các nguồn lực của đội ngũ trí thức và doanh nhân cho chương trình khởi nghiệp quốc gia, với mục đích xây dựng lực lượng doanh nhân kế thừa xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc. Sứ mệnh của Hội đồng là “Ươm mầm khát vọng doanh nhân”.

Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Theo ông Huỳnh Thanh Vạn – Chủ tịch Hội đồng chia sẻ: “Hội đồng hiện có 66 thành viên, trong đó 50% là doanh nhân, 47% là giảng viên đại học, cao đẳng, và 3% là các tổ chức khác. Trong năm 2023, thành viên đã dành hơn 10.000 giờ công tham gia các hoạt động khởi nghiệp, với tăng trưởng 10% so với năm trước. Họ đã tổ chức nhiều sự kiện như đào tạo kinh doanh, giao lưu doanh nhân, cuộc thi khởi nghiệp, và hướng dẫn sinh viên viết dự án kinh doanh”.

Cũng theo ông Vạn, năm 2023, Hội đồng đã vận động tài chính được hơn 1 tỷ đồng từ thành viên và đối tác để tổ chức các hoạt động. Hơn 7.700 sinh viên đã hưởng lợi từ chương trình. Năm 2024, Hội đồng sẽ tập trung vào mở rộng mạng lưới, tổ chức sự kiện, và đào tạo chuyên sâu.

dsc00852.jpg
Ông Huỳnh Thanh Vạn – Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Theo kế hoạch năm 2024, Hội đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên như: đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giao lưu doanh nhân, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên; các khóa đào tạo giảng viên dạy chương trình khởi nghiệp; các khóa đào tạo nhà cố vấn dự án khởi nghiệp. Phấn đấu, mỗi trường sẽ có ít nhất 500-700 sinh viên giảng viên được tham dự các hoạt động này.

Hội đồng sẽ kết nối nhiều hơn các doanh nghiệp với các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên và đặt mục tiêu có ít nhất 3 dự án sinh viên phát triển thành doanh nghiệp.

Năm 2024, Hội đồng sẽ chọn 3 tỉnh thành, mỗi tỉnh sẽ chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu để kết nối với các trường đại học, cao đẳng, tạo ra mạng lưới mạnh mẽ các chuyên gia, nhà đầu tư hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác. Mục tiêu năm 2024 sẽ có 3 dự án của sinh viên được hỗ trợ ươm mầm phát triển thành doanh nghiệp.

*** Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn/