Hội đồng khởi nghiệp phía Nam – nơi kết tinh giá trị và thăng hoa cảm xúc

0820_3

Hội đồng khởi nghiệp phía Nam – nơi kết tinh giá trị và thăng hoa cảm xúc.


Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam là nơi tập hợp những doanh nhân và các giảng viên các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM có tài trí, có tài lực và tâm huyết với chương trình khởi nghiệp quốc gia: vì thế hệ trẻ Việt Nam, vì sự phồn vinh của dân tộc.

Thành công lớn nhất của chương trình là thổi được ngọn lửa vào khát khao học tập, làm việc và cống hiến của sinh viên; Chương trình còn khơi gợi được khát vọng doanh nhân cho thế hệ trẻ Việt Nam, khơi gợi được đam mê làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội cho sinh viên .v.v.

Giá trị lớn nhất của Hội đồng là sự đóng góp trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và tài chính của các thành viên. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Hội đồng đều do các thành viên đóng góp công sức và sự tài trợ của các thành viên là doanh nghiệp. Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam thực sự là nơi “KẾT TINH GIÁ TRỊ VÀ THĂNG HOA CẢM XÚC”.
Lực lượng của Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam

Theo Thuy Nguyen