Giảng viên khởi nghiệp – những “người thầy đặc biệt” trong ngày 20/11

Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ – Giảng viên cao cấp CEFE Việt Nam, cố vấn cấp cao Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia đã có nhưng tâm sự về những khó khăn trong công tác giảng dạy do dịch COVID-19.