Festival khởi nghiệp năm 2017

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao giải cho những sinh viên đoạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp năm 2017

Hàng chục ngàn sinh viên đã tham gia chương trình.


Báo Diễn đàn Doanh nghiệp là đơn vị được VCCI chỉ định trực tiếp triển khai chương trình này.

Từ năm 2003 đến nay Chương trình đã tổ chức cho hàng chục ngàn sinh viên thanh niên trong cả nước tham gia các khóa đào tạo : “Khởi sự kinh doanh” “Giao lưu khởi nghiệp” với doanh nhân thành đạt. Sinh viên, thanh niên được hướng dẫn viết dự án kinh doanh. Hàng trăm dự án khả thi của sinh viên đã tham gia cuộc thi Festival khởi nghiệp tổ chức tại Hà Nội và được triển khai vào thực tế.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao giải cho những sinh viên đoạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp năm 2017