Đào tạo Chuyên gia Tư vấn về Khởi nghiệp

1a

Sáng nay Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Tổ chức Jica của Nhật Bản khai giảng khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn về Khởi nghiệp” Khóa học kéo dài 3 tuần và sẽ kết thúc vào ngày 17/3/2022 Hội đồng Tư vấn hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam đã có hơn 10 thành viên tham dự khóa học này.