Đà Nẵng quyết tâm trở thành thành phố khởi nghiệp

15.41

“Đà Nẵng đưa ra các chính sách hỗ trợ như cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về tài chính,… tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành môi trường năng động và sáng tạo phát triển khởi nghiệp tại Đà Nẵng”.


Đó là khẳng định của ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước đại diện các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước tại tại Hội nghị và Triển lãm về Khởi nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Theo ông Minh, hoạt động khởi nghiệp đang trở thành câu chuyện thời sự về phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nguyên nhân là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, sâu rộng thông qua các Hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới đã đặt ra những yêu cầu khắt khe về năng lực sáng tạo, trình độ công nghệ đối với doanh nhân Việt Nam; đồng thời đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện, môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân tâm huyết giàu kiến thức kỹ năng, có trách nhiệm xã hội, có văn hóa kinh doanh và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trong những năm tới.

Về phía Đà Nẵng, ông Minh cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của chương trình khởi nghiệp quốc gia, TP Đà Nẵng đã ban hành Chương trình “Phát triển khởi nghiệp năm 2016” nhằm tạo động lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố và khởi động tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp của Đà Nẵng. Đồng thời đưa ra các chính sách hỗ trợ như cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về tài chính, mặt bằng sản xuất kinh doanh, phát triển công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư,… tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành môi trường năng động và sáng tạo phát triển khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

“Sự ra đời của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp TP Đà Nẵng theo Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc đưa Đà Nẵng hướng tới thành phố khởi nghiệp”, ông Minh nói.

Đưa ra những những hiệu quả của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng như thực hiện tốt chức năng điều phối các hoạt động khởi nghiệp, tạo nhiều biến chuyển tích cực cho bức tranh đổi mới sáng tạo đồng thời phát huy tích cực vai trò kết nối, định hướng cho các đơn vị liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là Vườn ươm doanh nghiệp thành phố (DNES) – mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực khởi nghiệp, ông Minh nhấn mạnh: thông qua các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, đầu tư, kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, DNES đang từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra nhằm đưa những hạt giống khởi nghiệp tiềm năng nảy mầm phát triển thành những dự án kinh doanh thành công, khởi sự doanh nghiệp thành đạt.

Toàn cảnh Hội thảo về Khởi nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng

Để các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng có kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh lưu ý 6 vấn đề:

Một là, tăng cường công tác truyền thông cho hoạt động khởi sự kinh doanh, trong đó nhấn mạnh đến phương thức, chất lượng, hiệu quả truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đặc biệt là các tầng lớp thanh niên Đà Nẵng về vấn đề khởi nghiệp, làm giàu, lập thân, lập nghiệp;

Hai là, phổ cập kiến thức, kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho người dân có nhu cầu khởi nghiệp, nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh, kể cả đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động dưới 5 năm. Có giải pháp về công tác đào tạo doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực cho khởi sự doanh nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, đặc biệt là đưa vào chương trình giảng dạy kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV bậc phổ thông, đại học, cao đẳng giúp cho họ có hoài bão, đam mê kinh doanh ngay từ ghế nhà trường

Ba là, đề cao việc đổi mới sáng tạo từ “phòng thí nghiệm ra thị trường” với những công nghệ đột phá phù hợp với thế mạnh của thành phố như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tạo dựng thị trường thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các ngành y tế, năng lượng sạch, giáo dục, du lịch, dịch vụ…

Bốn là, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư tài chính cho các hoạt động khởi nghiệp; xây dựng các chính sách của thành phố để hình thành Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính, tín dụng để thúc đẩy các công ty khởi nghiệp tăng trưởng trong những năm đến.

Năm là, tạo điều kiện cho các doanh nhân Đà Nẵng hội nhập ngay từ khi khởi nghiệp thông qua các giải pháp liên kết với Mạng lưới khởi nghiệp thành phố, quốc gia. Tổ chức kết nối các cộng đồng khởi nghiệp với nhau; tạo điều kiện cho các thành viên trong hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố tham dự các sự kiện khởi nghiệp khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm ra thị trường…

Sáu là, xây dựng và ban hành Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố khởi nghiệp”.

Cùng với những lưu ý đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học – cao đẳng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục chung tay góp sức, hành động thiết thực để phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh về số lượng và chất lượng. “Tôi mong muốn các đối tác, các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là trong các hoạt động tư vấn xây dựng chính sách hỗ trợ và phát triển khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ Vườn ươm doanh nghiệp kết nối với các quỹ đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, cũng như những chương trình, dự án tài trợ cho hoạt động khởi nghiệp của các tổ chức trong và ngoài nước để tài trợ cho các dự án khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng”.

Nguyễn Phước