Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên Trường Cao đẳng Công thương – HITC Start-up Kite 2021” chủ đề “Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo 4.0”

241048296_2061182020687230_3869729073212910757_n

Sáng ngày 4/9/2021 Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam đã phối hợp Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM tổ chức cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên Trường Cao đẳng Công thương – HITC Start-up Kite 2021” chủ đề “Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo 4.0″Đây là năm thứ 2 Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM tổ chức cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên

Hình ảnh thầy cô cùng các ban sinh viên tham gia cuộc thi