CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIÊN KHỞI NGHIỆP – BUỔI 6 VỚI CHỦ ĐỀ: “XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU”

91765679b54f67113e5e1-1536x1152

Ngày 19.08, tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh diễn ra buổi 6 chương trình Học viên Khởi nghiệp với chủ đề “Xây dựng thương hiệu” với mục tiêu cung cấp cho các học viên cái nhìn toàn cảnh về xây dựng thương hiệu để nhận diện giá trị, niềm tin của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị cho doanh nghiệp.

Chương trình có sự tham gia và chia sẻ của ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy, Giám đốc công ty TNHH Nguyễn Kim Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam.

Đến với Buổi thứ 6 của Chương trình, 20 học viên của Học viện sẽ được chuyên gia chia sẻ những kiến thức mang tính thực chiến cao về thương hiệu như: Tổng quan về thương hiệu, xây dựng thương hiệu, thương hiệu và chiến lược sản phẩm, thiết kế thương hiệu, kiến trúc thương hiệu,…

Cùng với đó, các học viên còn được chia sẻ về truyền thông thương hiệu, bảo vệ tài sản thương hiệu, và phần thực hành về cách xây dựng thương hiệu. Từ đó, các học viên sẽ cùng nhau đúc kết kinh nghiệm và tiến hành xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của mình trong thời gian tới.

Thông qua chương trình hôm nay, các học viên đã được trang kiến thức về thương hiệu, vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp, người dùng và nhân viên, quy trình xây dựng thương hiệu, thiết kế thương hiệu bao gồm: Nhận dạng thương hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu, đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, cách viết bản creative brief.

Theo chuyên gia, một trong những phần quan trọng nhất của việc xây dựng thương hiệu là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng tài sản thương hiệu và thường xuyên kiểm tra theo dõi thương hiệu của doanh nghiệp để bảo vệ và tăng tính độc quyền của doanh nghiệp trên thị trường, tránh đến mức thấp nhất vấn đề liên quan đến pháp luật.

***Nguồn: https://vuonuom.tvu.edu.vn/