Chủ tịch Võ Thị Phương Lan được trao tặng danh hiệu Bông hồng vàng 2021

95f1e7f43f08f556ac19

Chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần giao nhận Mỹ Á (ASL) đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Bông hồng vàng năm 2021.

Đây là lần thứ 2 Bà Võ Thị Phương Lan nhận được danh hiệu này. Danh hiệu cao quý được Nhà nước trao tặng cho nữ doanh nhân xuất sắc có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội…