Cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia – khu vực phía Nam; Giám đốc Công ty Vinabe đại diện Hội đồng làm diễn giả của chương trình .

Vào ngày 26/08/2017 tới đây, Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam sẽ tham gia Diễn đàn Đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0


Thực hiện chủ trương Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 844/QĐ-TTg (ngày 18/5/2016), Hội Doanh nhân phối hợp Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế, tổ chức diễn đàn Khoa học Công nghệ, chủ đề: “Đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Các diễn giả của chương trình gồm có: Nguyễn Chí Thành – Ủy viên Hội đồng Khởi nghiệp Quốc gia – khu vực phía Nam; Giám đốc Công ty Vinabe thuyết trình chuyên đề: “Phát triển Doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong xu thế cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”; TS Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học Công nghệ chủ đề: “Tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, những tác động và giải pháp”; PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam “Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng bền vững”

Thời gian: 26/8/2017 (7g30-12g) tại Century Hotel – 49 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Theo T.N.B