Buổi 5 – Chương trình Học viện khởi nghiệp (Khóa III)

z4600588967918_9b71af1b7a58d5fae3a879503a45e83a

Chương trình Học viện khởi nghiệp được thực hiện nhằm hỗ trợ sự phát triển của một doanh nghiệp mới khởi nghiệp, bắt đầu từ việc tạo ra mô hình kinh doanh cốt lõi đến việc làm thế nào để tạo ra doanh thu một cách nhanh chóng.

Ngày 12/08, tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh diễn ra buổi 5 Chương trình Học viện khởi nghiệp (Khóa III) với chủ đề: “Xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp”. Chương trình hôm nay với mục tiêu cung cấp cho các học viên cái nhìn toàn cảnh về quá trình hình thành doanh nghiệp và hướng đến các mục tiêu dài hạn trong tương lai. Thông qua đó, tạo nên động lực, gắn kết nhân viên, xác định giá trị cốt lõi, tạo tiền đề xây dựng một doanh nghiệp thành công và bền vững.


Chương trình có sự quan tâm và chia sẻ của PGS.TS. Trịnh Thuỳ Anh – Phó Hiệu Trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế Tp HCM, Phó chủ tịch Đào tạo của Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Phía Nam.

Đến với Buổi thứ 5 của Chương trình, 20 học viên của Học viện đã được chuyên gia chia sẻ những kiến thức mang tính thực chiến cao về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; Tầm nhìn của các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam; và các xu hướng thế giới như: Xu hướng kinh doanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cách xây dựng tầm nhìn hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, các học viên còn được chuyên gia giới thiệu về các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công khi xác định đúng tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Từ đó, giúp các học viên xác định vai trò quan trọng của xác định đúng tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi để vận hành, duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình.

Theo PGS.TS. Trịnh Thuỳ Anh, tầm nhìn giúp các doanh nghiệp đưa ra định hướng và kết nối các doanh nghiệp, xã hội, khách hàng đến mục tiêu chung, sứ mạng tạo ra các lý do tồn tại của một doanh nghiệp và giá trị cốt lõi được xem như là điều kiện quan trọng nhất của một doanh nghiệp, xây dựng một môi trường để phát triển các mối liên hệ. Chính vì thế, tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp là các yếu tố quan trọng nhất để định hướng và kết nối các doanh nghiệp, xã hội và khách hàng đến mục tiêu chung. Chúng tạo ra một cơ sở vững chắc cho phát triển bền vững và xây dựng các mối liên hệ đáng tin cậy trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

*** Nguồn: Vườn ươm DN tỉnh Trà Vinh