Bộ Kế hoạch đầu tư đã tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp kinh doanh mới

2-1

Sáng 18.5.2022 Bộ Kế hoạch đầu tư đã tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp kinh doanh mới. Modul 2 Ứng dụng Phương pháp thúc đẩy kinh doanh cụ thể.GV lớp học Ông Magome Tadashi, Chủ tịch Công ty CP Harmonylink (Nhật Bản).Nhiều thành viên nòng cốt của Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã tham gia khóa đào tạo này.