Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận hiện vật về cuộc thi Khởi nghiệp

14.1

Các dự án tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức các năm 2014, 2015 có cơ hội được xuất hiện tại Bảo tàng lịch sử quốc gia nhân kỷ niệm 30 năm đất nước đổi mới.


Nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm đất nước đổi mới; trong đó có sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tổ chức triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật về thời kỳ đổi mới từ các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam để lưu giữ và phục vụ cho trưng bày tại Bảo tàng.

Để hiện vật được phong phú, có ý nghĩa, phản ánh được mục đích của Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia trong việc tìm, tôn vinh và hỗ trợ hiện thực hóa các dự án kinh doanh khả thi; đào tạo lớp doanh nhân kế cận cho đất nước, được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và VCCI, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp nhận và trưng bày tại bảo tàng các tài liệu, hiện vật liên quan đến Cuộc thi Khởi nghiệp các năm 2014 và 2015.

Với ý nghĩa đó, Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả tham dự và đạt giải Cuộc thi Khởi nghiệp các năm 2014, 2015 trao tặng những hiện vật của dự án về cho Ban Tổ chức để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đây là niềm vinh dự của các dự án khi được xuất hiện tại Bảo tàng trong khu vực dành cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Những sản phẩm tiếp nhận gồm: Hồ sơ các dự án (01 bản cứng chi tiết dự án, 01 bản cứng tóm tắt dự án, 01 đĩa CD in file mềm chi tiết các dự án và tóm tắt các dự án, một số mẫu sản phẩm tiêu biểu triển khai thực tế dự án, những kỷ vật, đồ vật gắn liền quá trình nghiên cứu, hình thành các dự án, bằng khen, giấy chứng nhận (bản scan), một số hình ảnh thực tế về tính hiệu quả của dự án,…

Thời hạn nhận trao tặng các tài liệu, hiện vật của dự án kéo dài đến hết ngày 19/8.

Thông tin chi tiết và liên hệ trao tặng sản phẩm của dự án qua:

  • Anh Vũ Tuấn – Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp (VCCI)
  • Điện thoại: 04. 3577 2400 / 0165 687 3786
  • Email: khoinghiep@dddn.com.vn

Thùy Dương