THS. VÕ THỊ PHƯƠNG LAN

Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ I và II Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á (ASL)